Naszym klientom polecamy współpracę w ramach Umowy Serwisowej, która stanowi ubezpieczenie od nieprzewidzianych wydatków i zapewnia najwyższą jakość i sprawność użytkowanych urządzeń biurowych oraz duże oszczędności związane z serwisem drukarek i kserokopiarek. Dotyczy to także zakupu tonerów i materiałów eksploatacyjnych.

Umowa serwisowa jest formą ubezpieczenia od awarii i stanowi nielimitowaną gwarancję. Pozwala precyzyjnie planować i kontrolować koszty druku poprzez eliminację wydatków na serwis, części i tonery. Obniża koszty eksploatacji oraz odciąża personel od dodatkowych obowiązków.

Umowa sporządzana jest na partnerskich warunkach. Na jej podstawie przejmujemy odpowiedzialność za bezawaryjną pracę drukarek a ciężar administrowania sprzętem i tonerami bierzemy na siebie!