Pro aktywny serwis polega na monitorowaniu stanu drukarek, co pozwala odpowiednio wcześniej przewidywać przestoje i zapobiegać im poprzez planowanie profilaktycznych napraw i dostaw tonerów.

To zdalna opieka nad urządzeniami, która może być realizowana przez lokalnych informatyków lub odbywać się zdalnie pod kontrolą naszej firmy serwisującej sprzęt. Za pomocą przeglądarki internetowej lub powiadomień @ monitorujemy stan, dostępność i wydajność drukarek.

Możliwości oferowanych rozwiązań:

  • zarządzanie urządzeniami, zdalna zmiana ustawień oraz instalowanie sterowników,
  • automatyczne zamawianie tonerów
  • przewidywanie awarii poprzez monitorowanie zużycia sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych
  • planowanie terminów serwisu i działań prewencyjnych
  • automatyczne generowanie wezwań serwisowych
  • łatwa inwentaryzacja urządzeń
  • generowanie statystyk techniczno-produkcyjnych
  • prognozowanie kosztów eksploatacji
  • powiadamianie przez e-mail